Fundacja Emanio Arcus

Dane kontaktowe:
ul. Jagiellońska 10
05-120 Legionowo

tel. 516 555 967
e-mail:  emanioarcus@gmail.com
www:  emanioarcus.eu

Fundacja zapoczątkowała swoją działalność w 2011 r. Fundacja realizuje swoje działania przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, i osobom w trudnej sytuacji materialnej, osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym. Organizacja również wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, szczególnie osoby niepełnosprawne w zakresie ich aktywizacji zawodowej. Fundacja prowadzi również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnej i rozwoju regionalnego. W ramach swoich działań Fundacja realizuje szereg inicjatyw i przedsięwzięć wspierających m.in osoby niepełnosprawne. Fundacja Założyła pierwszy w powiecie legionowskim Zakład Aktywności Zawodowej, w ramach którego działa Restauracja Zdrówko. Ponadto, w ramach Fundacji działa m.in. Radio Bezpieczna Podróż, czyli pierwsze ogólnopolskie radio dla osób niepełnosprawnych. Fundacja jest również podmiotem ekonomii społecznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn